Ας γνωρίσουμε μια καλή πρακτική για τις ΑΠΕ, τα Aγροβολταϊκά!

Γράφει η Αγγελική Μαρίνου, ειδική περιβαλλοντολόγος της Wattcrop.

Η κύρια απειλή που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής. Κρίνεται αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος ανεύρεσης, χρήσης και διατήρησης της ενέργειας και τον φυσικών πόρων, καθώς συμβάλλουν καθοριστικά στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής και μπορούν να οδηγήσουν σε μια πιο αειφόρο ανάπτυξη. Συνεπώς, συστήνεται ανεπιφύλακτα η μαζική στροφή στα συστήματα καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα η μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  ραγδαία ανάπτυξη και ζήτηση των φωτοβολταϊκών έργων. Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία εξαιτίας της έξυπνης δομή της, της μείωση του κόστους, της μεγάλης διάρκειας ζωής της και την βελτίωση της αποδοτικότητας της διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μετάβαση σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ωστόσο τα χερσαία φωτοβολταϊκά πάρκα ανταγωνίζονται τον τομέα της παραγωγής τροφίμων  σχετικά με το ποσοστό κάλυψης της γης. Ήδη καινοτόμες λύσεις έχουν υλοποιηθεί με σκοπό την εφαρμογή των φωτοβολταϊκών συστημάτων με ταυτόχρονη μείωση της χρήσης γης. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά σε κτήρια κάνουν χρήση των υφιστάμενων επιφανειών κτηρίων, τα πλωτά φωτοβολταϊκά χρησιμοποιούν την υφιστάμενη υδάτινη επιφάνεια και τα Αγροβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούν τις γεωργικές εκτάσεις. 

Τι ακριβώς είναι τα Αγροβολταϊκά?

Ο συνδυασμός της παραγωγής ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας με τη γεωργία στην ίδια έκταση, αν και αποτελεί μια ιδέα που πρωτοεμφανίστηκε το 1981, πέρασε αρκετό διάστημα μέχρι να επινοηθεί η λέξη Αγροβολταϊκά (Agrivoltaics) και να κατανοηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα της.  

Τα Αγροβολταϊκά έχουν να κάνουν με το συνδυασμό της αγροτικής γης και της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για παράδειγμα, ηλιακών πάνελ και καλλιεργειών στην ίδια έκταση γης.  Ενώ στο παρελθόν θα πραγματοποιούταν ή η παραγωγή τροφίμων ή ηλιακής ενέργειας σε γεωργικές εκτάσεις, πλέον με την χρήση των αγροβολταϊκών  μπορεί να γίνει ο συνδυασμός και των δύο με επιτυχία με αποτέλεσμα να επιτευχθεί μεγαλύτερη απόδοση και στις δύο δραστηριότητες. 

 Τα οφέλη των Aγροβολταϊκών:

Τα οφέλη των αγροβολταϊκών είναι σημαντικά καθώς ενισχύεται η κλιματική ανθεκτικότητα και επιτρέπεται η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και ενέργειας σε ένα μόνο κομμάτι γης. Κάτω από τα πάνελ χρησιμοποιούνται καλλιέργειες που συνήθως καλλιεργούνται και συγκομίζονται με το χέρι ή με μικρά μηχανήματα, όπως είναι οι καλλιέργειες που αγαπούν τη σκιά, τα οπωροφόρα δέντρα ή θάμνοι με μικρό ανάστημα. Αρχικά βελτιώνεται η ποιότητα των καλλιεργειών καθώς τα Αγροβολταϊκά συστήματα  λειτουργούν ως ασπίδα έναντι της υπερβολικής ηλιακής ακτινοβολίας, της ζέστης, της ξηρασίας ή των έντονων βροχοπτώσεων. Οι  καλλιέργειες με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται από την έντονη ζεστή ή βροχή επιτρέποντάς τους έτσι να αναπτυχθούν ανεπηρέαστες από τις εποχιακές αλλαγές. Επιπλέον, η σκιά που δημιουργείται από  τα πάνελ βοηθά στην διατήρησή του υγρού εδάφους για αρκετό διάστημα, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο στα φυτά τη βέλτιστη παροχή νερού. 

 

Το θετικό αντίκτυπο του συνδυασμού γεωργικής γης με φωτοβολταϊκά πάρκα στο περιβάλλον είναι εμφανές, καθώς η συνθήκη αυτή συμβάλλει στη διατήρηση και βελτίωση του οικοσυστήματος. Τα ηλιακά πάρκα έχουν υψηλές αποδόσεις καθώς η βλάστηση κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάνελ μειώνει τη θερμοκρασία των πάνελ, αποτρέποντας τη μείωση της απόδοσής τους. Επίσης, με τη χρήση αγροβολταϊκών αυξάνεται η παραγωγικότητα της γης. Η καλλιέργεια της γης με την παράλληλη παραγωγή ενέργειας σημαίνει οι αγρότες και οι παραγωγοί ενέργειας μπορούν να αποκομίσουν οφέλη και κέρδη για όλους τους εμπλεκόμενους, διατηρώντας παράλληλα τον αγροτικό χαρακτήρα της γης.  

Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης είναι φανερή. Η χρήση αγροβολταϊκών τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη και όλο και περισσότερες χώρες επενδύουν σε αυτή την πρακτική.  Η Γερμανία, η Ιταλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία είναι από τις βασικές χώρες που έχουν υιοθετήσει το συγκεκριμένο μοντέλο και έχουν σκοπό να συνεχίσουν την επένδυση, καθώς η συνύπαρξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γεωργίας είναι βιώσιμη και είναιεξαιρετικά επωφελής και για τους δύο κλάδους. 

Develop green, develop responsibly, get the maximum return on your investment.