Τις προηγούμενες μέρες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: << Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας>>. 

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φέρνει κάποιες τροποποιήσεις στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης από τις ΑΠΕ και όχι μόνο, σε περιοχές του δικτύου Natura 2000. Oι τροποποιήσεις αυτές διαφέρουν από ζώνη σε ζώνη 

  Στις Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της φύσης, επιτρέπονται πλέον σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως, στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης δίνεται μεγαλύτερη δυνατότητα έργων ΑΠΕ ενώ στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών, επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ ενώ καταργούνται οι διατάξεις που επέτρεπαν χρήσεις μόνο στις εντός σχεδίου περιοχές. 

  Οι ειδικές χρήσεις γης που αναφέρονται παραπάνω και επιτρέπονται μέσω του νομοσχεδίου στις ζώνες προστασίας, θα επιλέγονται και θα αναλύονται ανά προστατευόμενη περιοχή με βάση την περιβαλλοντική μελέτη που θα εκπονείται και θα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. 

 Η μελέτη αυτή θα επικεντρώνεται στον χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών, στην αναγκαιότητα ή μη θεσμοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρόμων, καθώς και στην πρόταση ρύθμισης δραστηριοτήτων και λειτουργιών και πρόβλεψης κατάλληλων μέτρων και δράσεων για τη διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής. Τέλος θα εξετάζει εκτενώς τις επιπτώσεις που θα έχουν στο περιβάλλον οι χρήσεις γης στις ζώνες προστασίας. 

 

Στόχος του νομοσχεδίου σύμφωνα με το Υ.Π.Ε.Ν είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, βοηθώντας κατά κάποιο τρόπο, την εξέλιξη του κλάδου των ΑΠΕ και παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη έργων. Παρόλα αυτά, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ιδιαίτερα για τις προστατευόμενες περιοχές που εμπίπτουν στις ζώνες απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης οι οποίες και πλήττονται από τις αλλαγές που προτείνει το νομοσχέδιο