Γράφει η Μαργαρίτα Κύρκου Rural-Surveying engineer & GIS Specialist στη Wattcrop.

Το κίνημα μηδενικών αποβλήτων κερδίζει έδαφος παγκοσμίως, καθώς οι πόλεις στοχεύουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα ελαχιστοποιώντας την παραγωγή αποβλήτων και μεγιστοποιώντας την ανάκτηση πόρων. Ο στόχος των μηδενικών αποβλήτων είναι ο σχεδιασμός και η διαχείριση προϊόντων και διεργασιών ώστε να αποφεύγεται και να εξαλείφεται συστηματικά ο όγκος και η τοξικότητα των αποβλήτων και των υλικών, να διατηρούνται και να ανακτώνται όλοι οι πόροι και να μην καίγονται ή θάβονται. Αυτό το άρθρο διερευνά την έννοια των πόλεων μηδενικών αποβλήτων, εξετάζει επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής και εξετάζει τις μελλοντικές προοπτικές.

 

Μηδενικά απόβλητα είναι η διατήρηση όλων των πόρων μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης προϊόντων, συσκευασιών και υλικών χωρίς καύση και χωρίς απορρίψεις στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα που απειλούν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία ( Ορισμός όπως υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Συμμαχία Μηδενικών Αποβλήτων – 2019). Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο ροής των υλικών μέσα στην κοινωνία, με στόχο τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας όπου τα προϊόντα επαναχρησιμοποιούνται, επισκευάζονται, ανακαινίζονται και ανακυκλώνονται συνεχώς. Αυτή η αλλαγή παραδείγματος απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών για τον επανασχεδιασμό των συστημάτων και των συμπεριφορών.

 

 

Παραδείγματα εφαρμογής

 1. Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

Το Σαν Φρανσίσκο έχει επιτύχει ένα εντυπωσιακό ποσοστό εκτροπής των αποβλήτων της τάξης του 80%, μειώνοντας σημαντικά την ποσότητα των αποβλήτων που στέλνονται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Οι βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν:

 • Υποχρεωτική ανακύκλωση και κομποστοποίηση: Το Σαν Φρανσίσκο εφάρμοσε υποχρεωτική ανακύκλωση και κομποστοποίηση για όλους τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.
 • Εκστρατείες δημόσιας εκπαίδευσης: Η πόλη διεξήγαγε εκτεταμένες εκστρατείες δημόσιας εκπαίδευσης για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον ορθό διαχωρισμό των αποβλήτων.
 • Συνεργασίες με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων: Οι συνεργασίες με εταιρείες όπως η Recology διευκόλυναν την προηγμένη επεξεργασία αποβλήτων και την ανάκτηση υλικών.
 1. Kamikatsu , Ιαπωνία

Το Kamikatsu, μια μικρή πόλη στην Ιαπωνία, έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο για μηδενικά απόβλητα. Το 2003, η πόλη υιοθέτησε μια διακήρυξη μηδενικών αποβλήτων με στόχο την εξάλειψη της καύσης και της χρήσης χώρων υγειονομικής ταφής. Οι βασικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν:

 • Λεπτομερής διαχωρισμός αποβλήτων: Οι κάτοικοι διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους σε 45 διαφορετικές κατηγορίες για να διασφαλίσουν την ενδελεχή ανακύκλωση και κομποστοποίηση.
 • Ακαδημία μηδενικών αποβλήτων: Ένα εκπαιδευτικό κέντρο που προωθεί πρακτικές μηδενικών αποβλήτων και παρέχει πόρους για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
 • Κοινοτική δέσμευση: Η ενεργός συμμετοχή και η δέσμευση της κοινότητας ήταν ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της πόλης.

Το Kamikatsu έχει επιτύχει ποσοστό ανακύκλωσης άνω του 80% και συνεχίζει να καινοτομεί στις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων.

 1. Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Η Λιουμπλιάνα είναι η πρώτη πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθέτησε στόχο μηδενικών αποβλήτων. Οι βασικές στρατηγικές που συνέβαλαν στην επιτυχία της περιλαμβάνουν:

 • Ολοκληρωμένα συστήματα συλλογής αποβλήτων: Η Λιουμπλιάνα έχει εφαρμόσει ένα σύστημα συλλογής αποβλήτων από πόρτα σε πόρτα για ανακυκλώσιμα και οργανικά απόβλητα.
 • Κέντρα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής: Η πόλη έχει δημιουργήσει κέντρα όπου οι κάτοικοι μπορούν να φέρνουν αντικείμενα για επισκευή και επαναχρησιμοποίηση, προωθώντας μια κουλτούρα βιωσιμότητας.
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης: Οι συνεχιζόμενες εκπαιδευτικές εκστρατείες έχουν ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων και τη διαχείριση των πόρων.

Ως αποτέλεσμα, η Λιουμπλιάνα μείωσε τα απόβλητα που στέλνει σε χώρους υγειονομικής ταφής κατά 90% και πέτυχε ποσοστό ανακύκλωσης 68%.

Μελλοντικές Προοπτικές

Το μέλλον των πόλεων με μηδενικά απόβλητα φαίνεται πολλά υποσχόμενο, αλλά η επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες σε διάφορους τομείς. Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση:

 1. Πολιτική & Νομοθεσία

Οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία πλαισίων που υποστηρίζουν πρωτοβουλίες μηδενικών αποβλήτων. Πολιτικές όπως η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού (EPR), οι φόροι υγειονομικής ταφής και η απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων.

 1. Τεχνολογικές Καινοτομίες

Οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να φέρουν επανάσταση στη διαχείριση των αποβλήτων. Για παράδειγμα, τα έξυπνα συστήματα συλλογής αποβλήτων, οι προηγμένες τεχνολογίες ανακύκλωσης και οι λύσεις μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ανάκτηση πόρων.

 1. Κοινοτική δέσμευση

Η εμπλοκή των κοινοτήτων είναι απαραίτητη για την επιτυχία των πρωτοβουλιών μηδενικών αποβλήτων. Η εκπαίδευση, τα κίνητρα και οι συμμετοχικές προσεγγίσεις μπορούν να ενθαρρύνουν τους πολίτες να υιοθετήσουν βιώσιμες συμπεριφορές και να υποστηρίξουν τα τοπικά προγράμματα μηδενικών αποβλήτων.

 1. Συνεργασίες

Η συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και διεθνών οργανισμών μπορεί να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πόρων. Οι συμπράξεις μπορούν επίσης να προωθήσουν την καινοτομία και να επεκτείνουν τα επιτυχημένα μοντέλα μηδενικών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ταξίδι προς τις πόλεις με μηδενικά απόβλητα είναι δύσκολο αλλά εφικτό. Τα παραδείγματα από το Σαν Φρανσίσκο, το Kamikatsu και τη Λιουμπλιάνα καταδεικνύουν ότι με το σωστό συνδυασμό πολιτικών, δέσμευσης της κοινότητας και καινοτομίας μπορεί να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Καθώς οι πόλεις σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να υιοθετούν τις αρχές των μηδενικών αποβλήτων, το μέλλον υπόσχεται ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό αστικό περιβάλλον.