Σχετικά με εμάς

Ένα βιώσιμο μέλλον για όλους

Η Wattcrop είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας που έχει εδραιώσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ενέργειας ως μια πραγματική ιστορία επιτυχημένης νεοφυούς επιχείρησης. Με ένα σαφές όραμα που καθοδηγεί την εταιρεία από την ίδρυσή της, η Wattcrop στοχεύει να γίνει ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής έργων ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα.

Τηρώντας αυστηρά τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, αξιοποιώντας παράλληλα την ψηφιοποίηση και τα καινοτόμα εργαλεία ανάπτυξης έργων, η Wattcrop έχει καταφέρει να συνδιαμορφώσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα και να θέσει σημαντικά ζητήματα προς συζήτηση, επηρεάζοντας ριζικά τις υπάρχουσες μεθόδους ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η Wattcrop συνεργάζεται με την Cero Generation, η οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο 25GW ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης μπαταριών, και εντοπίζει, αναπτύσσει, κατασκευάζει και λειτουργεί έργα μεγάλης κλίμακας σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Τα ιδρυτικά μέλη της Wattcrop από όλη την Ευρώπη καθοδηγούνται από το κοινό τους πάθος να πρωτοστατήσουν στην ενεργειακή μετάβαση. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η παγκόσμια προοπτική της εταιρείας- που προέρχεται από τη συλλογική εμπειρία των μετόχων μας και συνδυάζεται με τη συνεχή μας προσπάθεια για αριστεία.

Με ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 1,2GW παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 1GW έργων αποθήκευσης ενέργειας υπό ανάπτυξη, η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εδραιώνει τη σημαντική της θέση στην ελληνική αγορά.

Ποιοι είμαστε:

  • Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας.
  • Αποδεδειγμένο ιστορικό σε διεθνή έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερα από 2GW έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το στάδιο της αρχικής ιδέας έως το στάδιο της ηλεκτροδότησης και της θέσης σε λειτουργία.
  • Διαθέτουμε ειδική ομάδα με έδρα τις χώρες ενδιαφέροντος για να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία σε όλες τις τοποθεσίες μας και να διασφαλίσουμε την άμεση επίλυση διοικητικών ζητημάτων. Οι συνεργάτες μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην καθοδήγηση όλων των νομικών και οικονομικών διαδικασιών σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο.

Βραβευμένη πράσινη νεοφυής επιχείρηση

Η Wattcrop έλαβε το χρυσό βραβείο ως πράσινη νεοφυής επιχείρηση του έτους 2023!

  • Βραβευμένη ομάδα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα

Οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε στο όραμα μας για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας με μηδενικές εκπομπές ρύπων, με απτά αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας παράλληλα έμπρακτο κοινωνικό έργο.

Κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη και κατασκευή

Βελτίωση βιοποικιλότητας

Στήριξη και ενίσχυση τοπικών κοινωνιών


Ιδρυτές

Ομάδα διαχείρισης

Ομάδα Ελλάδας & Ηνωμένου Βασιλείου


Εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες

Μέλη