Σχετικά με εμάς

Ένα βιώσιμο μέλλον για όλους

Η Wattcrop ιδρύθηκε το 2019 με στόχο την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας υψηλών προδιαγραφών, κυρίως στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας, αξιοποιούμε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα, χτίζοντας έμπειρες ομάδες στις περιοχές ανάπτυξης των έργων. Εκτός από την οργανική ανάπτυξη έργων, στοχεύουμε να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο μας μέσω της αγοράς αδειοδοτημένων έργων και στρατηγικών συνεργασιών.

Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στην παραγωγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές άνθρακα, να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες, να προστατεύσουμε και να βελτιώσουμε τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, οραματιζόμενοι ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Ποιοι είμαστε

  • H Wattcrop είναι μία πολυμετοχική εταιρεία διεθνών συμφερόντων με αποστολή να συμβάλει ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση για ένα «βιώσιμο μέλλον για όλους». Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι η διεθνής μας προοπτική σε συνδυασμό με την συλλογική εμπειρία των μετόχων μας.
  • Αναπτύσσουμε σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας.
  • Με πολυετή εμπειρία και δραστηριοποίηση σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο η ιδρυτική ομάδα έχει ηγηθεί την ανάπτυξη έργων συνολικής εγκαταστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 2GW.
  • Επενδύουμε σε άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των έργων μας και την άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε διαχειριστικό θέμα προκύψει. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν πολυετή εμπειρία στις εκάστοτε νομικές και οικονομικές διαδικασίες σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο της κάθε χώρας.

Οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε στο όραμα μας για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας με μηδενικές εκπομπές ρύπων, με απτά αντισταθμιστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, προσφέροντας παράλληλα έμπρακτο κοινωνικό έργο.

Κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη και κατασκευή

Βελτίωση βιοποικιλότητας

Στήριξη και ενίσχυση τοπικών κοινωνιών


Ιδρυτές

Ομάδα Διαχείρησης

Ομάδα Ελλάδας & Ηνωμένου Βασιλείου


Εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες