Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου οι ευρωβουλευτές ψήφισαν μια αναλυτική έκθεση που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα για επιτάχυνση της ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών έργων. Όπως τονίζεται, τα βιώσιμα κατασκευασμένα υπεράκτια, αιολικά πάρκα μπορούν ωφελήσουν ιδιαίτερα τη βιοποικιλότητα ενώ οι ΑΠΕ γενικότερα πρέπει να αναπτυχθούν με ταχύτερους ρυθμούς αν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Όπως αναφέρεται, για πολλά κράτη μέλη, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Οι υφιστάμενες υποδομές δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια γρήγορη ενεργειακή μετάβαση εάν δεν βελτιωθούν άμεσα. Βασικός παράγοντας της αδυναμίας αυτής των κρατών είναι η υφιστάμενη αδειοδοτική διαδικασία που χρήζει άμεσης βελτίωσης και επιτάχυνσης. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαφανείς διαδικασίες όπως και προθεσμίες για την έκδοση αδειών, όπου αυτό απαιτείται.

Όπως δήλωσε ο ευρωβουλευτής Morten Petersen, «Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει ότι όλοι κατανοούμε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και ότι τοποθετούμε τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο επίκεντρο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να καθιερώσουμε προθεσμίες και να εξαλείψουμε τα πολλά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πορεία της ταχείας και επιτυχούς ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι στόχοι παραγωγής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην ΕΕ είναι τουλάχιστον 60 GW έως το 2030 και 340 GW έως το 2050. Ωστόσο, εάν δεν καταργηθούν σταδιακά οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, η επίτευξη του παραπάνω στόχου θα είναι σχεδόν ανέφικτη. Η έκθεση της επιτροπής εγκρίθηκε λαμβάνοντας 518 θετικές ψήφους ενώ υπήρξαν 88 κατά και 85 αποδοχές.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο