Όπως κάθε είδους έργα έτσι και τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν 4 βασικά στάδια καθένα από τα οποία απαιτεί το δικό του εξειδικευμένο προσωπικό. Πρόκειται για τα στάδια της προ-ανάπτυξης, της ανάπτυξης, της κατασκευής και τέλος της διαχείρισης και συντήρησης του έργου.

1ο στάδιο

Πρώτο και πολύ σημαντικό, είναι το στάδιο της προ-ανάπτυξης. Πρόκειται για τη φάση εκείνη των έργων κατά την οποία αφού επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα του δικτύου σε μια περιοχή, οι υπεύθυνοι που έχει ορίσει η εταιρεία για την εύρεση γης, αναζητούν κατάλληλα αγροτεμάχια αλλά και μεγάλα κομμάτια γης, για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων. Αφού βρεθεί η απαραίτητη γη, τότε αναλαμβάνει η έμπειρη ομάδα μηχανικών της εταιρείας να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους. Πρόκειται για περιβαλλοντικούς, τοπογραφικούς και αρχαιολογικούς ελέγχους προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλόλητα της γης. Τελευταίο βήμα στο στάδιο της προ-ανάπτυξης, είναι ο νομικός έλεγχος σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο κομμάτι γης.

2ο στάδιο

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, προχωράμε στο στάδιο της ανάπτυξης των έργων. Σε αυτό το στάδιο, η ομάδα αναλαμβάνει να εκπονήσει τις κατάλληλες μελέτες, ώστε να τις καταθέσει στη συνέχεια στις αρμόδιες αρχές. Το συγκεκριμένο βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού καθορίζει την αδειοδότηση του εκάστοτε έργου. Στη συνέχεια, η ομάδα των ηλεκτρολόγων μηχανικών είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό του έργου ώστε να γίνει έπειτα η διαπραγμάτευση για όρους σύνδεσης στο δίκτυο. Μετά απ’ όλα αυτά έρχεται η διαγωνιστική διαδικασία κατά την οποία η κάθε εταιρεία υποβάλει τη δική της προσφορά και διεκδικεί έτσι μια θέση στα πραγματοποιήσιμα έργα.

 

3ο στάδιο

Το τρίτο στάδιο αφορά τη διαχείριση του εργοταξίου και την κατασκευή του έργου. Πρόκειται για το σημαντικότερο απ’ όλα τα στάδια αφού πιθανά λάθη μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την απόδοση και αξιοπιστία του έργου. Γίνεται επομένως ένας πολύ λεπτομερής σχεδιασμός του έργου και επιλέγονται τα απαραίτητα για την κατασκευή του υλικά, με μεγάλη προσοχή. Αφού αρχίσει η διαδικασία κατασκευής, καίρια σημασία έχει η επίβλεψη των εργασιών από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι και το στάδιο της ηλεκτροδότησης. Έτσι αποφεύγονται τυχόν λάθη και εξασφαλίζεται η ορθότητα του έργου.

 

4ο στάδιο

 

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο συναντάμε την συντήρηση. Όλα τα έργα ανανεώσιμης ενέργειας απαιτούν τακτική παρακολούθηση και έλεγχο με ειδικά συστήματα, ώστε να προβλεφθούν και να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό των πανελ με ειδικό εξοπλισμό, αλλά και τη διαχείριση της γης (διαχείριση της βλάστησης στο κατάλληλο επίπεδο). Η μέση διάρκεια ζωής των έργων ΑΠΕ είναι 30-40 χρόνια και σε όλο αυτό το διάστημα η συντήρηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την αποδοτικότητά τους.

 

 

Ίσως παλαιότερα, στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, οι διαδικασίες ήταν πολύ δύσκολες και χρονοβόρες. Πλέον όμως, η συνεχής και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και η εξειδίκευση ανθρώπων στον συγκεκριμένο τομέα, καθιστούν την κατασκευή και διαχείριση των έργων πολύ πιο εύκολη και αποτελεσματική. Είναι βέβαια πολύ σημαντική η εμπειρία και η συνέπεια σε όλα τα στάδια ανάπτυξης.

 

Η έμπειρη ομάδα της Wattcrop διαθέτει και τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων!

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σας, το προσωπικό μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.