Η Ευρώπη λόγω της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης αλλά και των πιέσεων από τη ρωσική πλευρά, πήρε τη μεγάλη απόφαση να προωθήσει μια πολιτική απεξάρτησης από τα ρωσικά καύσιμα έως το 2027.Η απεξάρτηση αυτή ήταν στα σχέδια της ΕΕ και πριν τις πολιτικές εξελίξεις καθώς αυτό που επιδιώκει είναι να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

 

Σχέδιο δράσης της ΕΕ:

Όπως προαναφέρθηκε βασικός στόχος πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και κατ’ επέκταση η ενεργειακή της ανεξαρτησία. Πώς όμως θα το καταφέρει αυτό; Είναι όντως εφικτό?

Η Ευρώπη έχει καταλήξει σε μια ειδική στρατηγική για να πετύχει το στόχο της, το λεγόμενο REPowerEU. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και την άμεση ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή η επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ενεργειακής ανεξαρτησίας. Θα δώσει μια επιπλέον ώθηση στην πράσινη μετάβαση που έχει ήδη ξεκινήσει και σταδιακά θα μειώσει τις τιμές. Για το λόγο αυτό η επιτροπή προτείνει ένα σύνολο πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια, όπως:

  • Το διπλασιασμό της ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος.
  • Τη θέσπιση νομικής υποχρέωσης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε στέγες νεόδμητων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
  • Την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για μεγάλα έργα ΑΠΕ.

Όπως λέει η Κάντρι Σίμσον, επίτροπος για την ενέργεια της ΕΕ, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια να αντικατασταθούν, όπου είναι δυνατό, τα ορυκτά καύσιμα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με προτεραιότητα στις κατασκευές και τις μεταφορές.

 

Με αυτές και άλλες πολλές πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Ένωση οραματίζεται να πετύχει μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση, δίνοντας λύση στην ενεργειακή κρίση και επιτυγχάνοντας την πολυπόθητη ενεργειακή της ανεξαρτησία.