Η Wattcrop Hellas ολοκληρώνει το πρώτο της ηλιακό σύμπλεγμα με εκτιμώμενη χωρητικότητα 105MW.