Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ένα άλλο σημαντικό ορόσημο για τη Wattcrop Hellas. Η εταιρεία υπέβαλε με επιτυχία 33 ηλιακά έργα συνολικού ύψους 250 MW για άδεια παραγωγής κατά τη διάρκεια του κύκλου της Ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΕ) το Δεκέμβριο του 2020.

Τα έργα είναι πλέον διαθέσιμα στον διαδραστικό χάρτη γεωγραφικής τοποθεσίας της RAE: https://geo.rae.gr/

Η Ρυθμιστική Αρχή στην Ελλάδα παρουσίασε μια νέα διαδικασία υποβολής φέτος σε μια απλή, καλά δομημένη και αποκλειστικά ψηφιακή πλατφόρμα.

Με την ταχεία διείσδυση ανανεώσιμων πόρων στο ελληνικό ενεργειακό μείγμα, στόχος μας στη Wattcrop Hellas είναι να οικοδομήσουμε λύσεις που επιτρέπουν τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα. Μέσω της διαδικασίας, στοχεύουμε επίσης να εκπαιδεύσουμε την τοπική κοινότητα σε θέματα αειφορίας και πράσινης ενέργειας, εμπνέοντας περισσότερους ανθρώπους να αγκαλιάσουν την παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου και ανέμου.