Λεπτομέρειες έργων

Με ενθουσιασμό ανακοινώνουμε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την Wattcrop Hellas!

Η εταιρεία έχει υποβάλει επιτυχώς 25 έργα ηλιακής ενέργειας συνολικής ισχύος 636MW για άδεια παραγωγής κατά τον κύκλο Ιουνίου 2022 της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής (ΡΑΕ).

Τα έργα βρίσκονται όλα στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή η υποβολή περιλαμβάνει επίσης το πρώτο πλωτό φωτοβολταϊκό έργο της Wattcrop, συνολικής ισχύος 50ΜW. Η υλοποίηση των έργων , θα οδηγούσε σε  σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,  με εξοικονόμηση της τάξης των  766.500 τόνων ετησίως, ενώ η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα αρκούσε για να τροφοδοτήσει περισσότερα από 100.000 σπίτια.

Νωρίτερα τον Ιούνιο, η Wattcrop αιτήθηκε επίσης την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ανάντη του μετρητή συνολικής ισχύος 200MW, 800MWh (BESS) στη ΡΑΕ διπλασιάζοντας το τρέχον χαρτοφυλάκιο έργων  αποθήκευσης που διαθέτει. Με το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ, αναμένουμε ότι η αποθήκευση ενέργειας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που θα κυριαρχείται από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας στο μέλλον.

Σχετικά με την Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με ιδιαίτερα γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, η χώραείναι καθαρός εισαγωγέας. Η συνολική ετήσια κατανάλωση της χώρας ανέρχεται σε  περίπου 52ΤWh , κατανάλωση  που δεν θεωρείται υψηλή , ωστόσο η χώρα διαθέτει ορισμένα μοναδικά πλεονεκτήματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι κατάλληλη τόσο για αιολικές όσο και για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και σχεδιάζει νέες εθνικές και διασυνοριακές  συνδέσεις που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το δυναμικό καθιστόντας την βασικό καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας εντός της ΕΕ.

Σχετικά με εμάς

Η Wattcrop στοχεύει να αναλάβει κεντρικό ρόλο βοηθόντας στην υλοποίηση της πράσινης ενεργειακής μετάβασης με σεβασμό στο περιβάλλον και σε αρμονία με τις τοπικές κοινωνίες. Εάν δραστηριοποιήστε στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή είστε ιδιοκτήτης γης στην Ελλάδα, μη διστάσετε να επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να συζητήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας.